Portal - Wielkie Oczy
polski Strona główna / Twórczość Parafian / Poezja
Środa - 3 czerwca 2020      > > 400-lecie Cudownego Obrazu < <
[Dzieje Wielkich Oczu] [Cudowny obraz Matki Bożej] [Modlitwa do Matki Bożej] [Rys historyczny] [Porządek nabożeństw ] [Informator pielgrzyma] [Pozycje książkowe i nie tylko] [Siostry Boromeuszki] [Akcja Katolicka] [MDPC i APDC ] [Służba liturgiczna] [RAM] [Twórczość Parafian] [Pliki MP3] [Galeria] [Forum] [Księga pielgrzymów] [Kontakt] [KRONIKA]
Poezja


Orędownik Prawdy


Od początku nam to dałeś,

Nasze życie poznać chciałeś,

i sam wiedziałeś,

że przekazać nam miałeś:

Jak darować miłość, która skruszy

Najtwardszy głaz w ludzkiej duszy.

Na Twój głos każdy się wzruszy,

bo uczyłeś jak być dobry i posłuszny.

Tyś widział ludzkie rany,

i zostałeś powołany,

przez Boga nam dany,

Ojcze prawdy – ukochany.

Pod ojcowskie Twe oblicze

Przychodzę i zapalam znicze.

Za naukę, dobrą radę,

świeże kwiaty dzisiaj kładę.


Małgorzata KucharNasz Papież


W czasie wojny wychowany,

widział ból i ludzkie rany.

W młodym wieku stracił matkę,

siostry swej nie poznał wcale.

I w tym żalu pogrążony,

stracił brata Karol młody.

Na robotach przymusowych,

pot ocierał z swego czoła,

święte krople zaś padały,

na polskiej ziemi skały.

Po wojnie tak straszliwej,

Karol poczuł powołanie,

został księdzem i w sutannie,

zawierzył się Maryi Pannie.

Młody ksiądz energią pałał,

jeździł w góry, na kajaki,

kochał lasy i zwierzaki.

Na wycieczce dostał Karol

list ważny, polecony,

Ksiądz na biskupa zostanie wywyższony.

Jako biskup w swej parafii,

obowiązków miał tysiące,

wywiązywał się z nich świetnie,

i pomagał ludziom chętnie.

Biskup Karol dnia pewnego,

dostał list znów polecony,

w którym było napisane

Biskup będzie kardynałem”.

1978 był to czarny rok dla wiernych,

umarło aż 2 papieży,

więc kardynał Wojtyła

do Watykanu bieży,

by wybrać nowego i dobrego.

Na świętego placu,

Ludzie czekają zniecierpliwieni

i zziębnięci, bo to już 16 październik.

Pojawia się dym biały,

otwiera drzwi odźwiernik.

I słyszymy słowa,

Habemus papa.

W oknie pojawia się on,

Nasz nowy papież.

Dzwon Zygmunta zaczął

bić jak oszalały,

a w domach cieszył się

nawet człowiek mały.

Kardynał Karol Wojtyła

został papieżem,

przybrał sobie imię

Jan Paweł II.

W rok później przyleciał do Polski,

na błoniach powiedział słowa,

które trzeba w sercu schować.

Podróżował papież wszędzie tam,

gdzie było mu to dane,

do Polski swej macierzy

wracał jeszcze 8 razy,

i nie jeden z nas wierzył,

że wróci po raz kolejny.

Lecz nie było mu i nam to dane,

podupadł na zdrowiu

Papież nasz kochany,

w tą pamiętną sobotę

dziękowaliśmy, że był nam on dany.

Zmarł największy Polak.

Pustka ogarnęła świat,

wszędzie było słychać płacz.

Lecz wierzymy,

że on patrzy na nas,

stamtąd, gdzie zmierzał

przez całe swoje życie.

I wraz

ze swoją ukochaną matką

czuwa nad nami

w dzień i w nocy.

Nasz papież,

chętny zawsze do pomocy.


Małgorzata Kuchar


 

Sługa Miłosierdzia


Błogosławieni miłosierni,

Albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Ujrzyj głębię w tych słowach,

którą przekazał nam papież

na krakowskich Błoniach.

Nie zapominaj o Jego orędziu,

które poświęcone było Bożemu Miłosierdziu.

Bóg mnie kocha i szanuje

jak pomoc bliźniemu daruje.

Wielu kroczyło miłosierdzia drogą,

Jan Paweł II jest tego wzorem i podporą.

Bezgranicznie Bogu zaufał,

głosu Maryi w sercu słuchał.

Więc przyjmij to dziedzictwo w darze,

posłuchaj serca, które wybrać każę,

drogę Miłosierdzia Bożego,

gdzie ważne jest dobro bliźniego.

Nie zapomnij o litości,

która w Twoim sercu gości.

Ona od grzechu Cię ratuje,

do nieba drogę wskazuje.

Chociaż czasem trudno jest,

Wystarczy Twój niewinny gest,

by czyjeś serce się rozbudziło

I boga miłością obdarzyło.

Więc o miłosierdziu nie zapominajcie,

całą Swą miłość w darze Bogu dajcie.


Małgorzata KucharSanto Subito


Gdy wiek XX zegar odmierzał,

ziemia nam dała Wielkiego Papieża.

Zacny i mocny człowiek ten boży

bramę III Milenium otworzył.

Trudem, krwią, potem skropił świat cały

wszędzie miłości ślady zostały.

2 kwietnia Bóg zadął w rogi,

po mękach wielkich i chwilach trwogi,

zabrał do siebie, na swoje łono,

do swego Domu duszę uświęconą.

Gdy zamilkł oddech Bożego Syna,

świat cały też swój oddech powstrzymał.

SUBITO SANTO, o Boży Sługo

za Twą posługę Piotrową tak długą.

Nauki Twoje w sercach chowamy

i zgodnie z nimi żyć zamierzamy.

Twa prawda wielka, przedwieczna, święta,

choć dla umysłów tak niepojęta,

serca ją przyjmą ze zrozumieniem

i zmuszą zmysły do wypełnienia.

Każde Twe słowo, tak cenne, zacne

żyć w sercach naszych będzie na zawsze.

Ty błogosławiąc rękę swą wątłą,

lecz duchem mocnym, wolą niezłomną,

śmiało kreśliłeś nową mapę świata.

Czeka Cię za to w niebie zapłata.

A teraz patrzysz na nas z wysoka.

Nie spuszczaj nigdy czułego oka.

W umiłowanym Twoim spojrzeniu

Twój lud tak pewnie kroczy ku niebu.

SANTO SUBITO niech w niebo płynie

i Karol Wielki niech na wieki słynie.

Niecha Ojciec włoży palmę świętości

i na wiek wieków u siebie gości.

Z Maryją, Jezusem w Ojca chwale już.

TOTUS TUUS


październik 2005

BałataRocznica

 

Dwa lata minęły

Odkąd po naszych policzkach

Gorzkie łzy spłynęły,

Na wieść, że nasz Papież kochany

Do Ojca został powołany.

Niebo się rozradowało

Lecz Ziemi ból zadało,

Nagle ludzie samotni się stali

Bo wszyscy mocno Go kochali.

Pomyśl teraz sobie

Co z papieskiej nauki pozostało w Tobie,

Żyjesz Jego przesłaniami,

A może kierujesz się innymi zasadami?

Czy Twoje serce było zamknięte

I tą świętością nie zostało dotknięte?

Dzięki niej życie zmieniamy

Wielkość Stwórcy doceniamy.

Gdy w życiu zdarzały się zmartwienia

W wierze szukałeś ukojenia

Pytań wiele zadawałeś

Odpowiedź zawsze uzyskałeś.

Teraz do Boga skierujmy pytanie:

Kiedy Jan Paweł II świętym zostanie?

Dwa lata czekamy cierpliwie

Modląc się o to żarliwie.

 

Małgosia Kuchar© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Krzysiek, Andrzej, Karol