Portal - Wielkie Oczy
polski Strona główna / Siostry Boromeuszki / Historyczny zarys Zgromadzenia
Środa - 3 czerwca 2020      > > 400-lecie Cudownego Obrazu < <
[Dzieje Wielkich Oczu] [Cudowny obraz Matki Bożej] [Modlitwa do Matki Bożej] [Rys historyczny] [Porządek nabożeństw ] [Informator pielgrzyma] [Pozycje książkowe i nie tylko] [Siostry Boromeuszki] [Akcja Katolicka] [MDPC i APDC ] [Służba liturgiczna] [RAM] [Twórczość Parafian] [Pliki MP3] [Galeria] [Forum] [Księga pielgrzymów] [Kontakt] [KRONIKA]
Historyczny zarys Zgromadzenia

Historyczny zarys Zgromadzenia

 
 

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza Pan Bóg powołał do życia i pełnienia miłosierdzia jako szczególnej misji w Kościele. Jego początkiem było dzieło Józefa Chauvenel′a – członka parlamentu w Metz i adwokata w Nancy, w Lotaryngii, którym Duch święty posłużył się do urzeczywistnienia ewangelicznego miłosierdzia wobec najbardziej ubogich i chorych dotkniętych skutkami 30 – letniej wojny. Poświęcił on dla nich swój majątek i swoje życie. Pielęgnując chorych na cholerę w Toul zaraził się i zmarł w 1651 r. Zapoczątkowane dzieło kontynuował ojciec Józefa, Emanuel Chauvenel. Spełniając testament syna przekazał 8 czerwca 1652 r. fundację pod wezwaniem Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa współpracowniczkom Józefa Chauvenel′a gotowym poświęcić swoje życie ubogim. Nazwał je Siostrami św. Rodziny. Od przekazanego im następnie domu św. Karola Boromeusza zostały wkrótce nazwane Siostrami Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, potocznie Boromeuszkami.

Głównym zadaniem Sióstr według aktu fundacyjnego jest „odwiedzać ubogich, chorych i opuszczonych, pomagać im, pocieszać i zatroszczyć o to, by otrzymali Święte Sakramenty Kościoła” (podstawowy dokument z 8.06.1652 r.).

Opat Premonstratensów – Ojciec Epifaniusz Louis, któremu biskup diecezji Toul powierzył pełnomocnictwo i duchową opiekę nad powstającym Zgromadzeniem, opracował wraz z pierwszymi Matkami własną regułę, która łączyła kontemplację z działalnością charytatywną.

Dnia 22 lipca 1679 r. cztery pierwsze siostry złożyły śluby, zobowiązując się trwać w Zgromadzeniu aż do śmierci i służyć ubogim i opuszczonym chorym.

         Życie i działalność charytatywna Zgromadzenia rozwijała się stopniowo we Francji oraz w innych krajach Europy, obejmując chorych w domach i szpitalach, a nieco później nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży.

W 1892 r. Zgromadzenie otrzymało ostateczną aprobatę Stolicy Apostolskiej – za pontyfikatu papieża Leona XIII.

Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza pełniące dzieła charytatywne w różnych krajach stanowią samodzielne Zgromadzenia pozostając złączone celem, duchem i tradycją sięgającą początków w Nancy.

Zgromadzenie w Mikołowie usamodzielniło się na życzenie Kościoła w 1939 roku. Utrzymuje żywą łączność z Domem Macierzystym w Nancy oraz pozostałymi Zgromadzeniami: Trier, Pragą, Znojmo, Grafschaft, Wiedniem i Trzebnicą. W dniu 11 października 1970 r. w Rzymie wszystkie Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza utworzyły federację, dzięki której pozostają jedną duchową rodziną.

 

Więcej informacji na temat

Zgromadzenia sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

można zdobyć na stronach internetowych:

http://www.boromeuszki.org.pl

http://www.boromeuszki.katowice.opoka.org.pl

 

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Krzysiek, Andrzej, Karol